Kiinteistö Oy Helsingin Tulppatie 2

Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalle Roihupellon teollisuusalueen osalle laadittiin asemakaavan muutos Helsingin kaupungin asemakaavaosaston toimesta vuosina 2007-2008. Alueen käyttötarkoitus muutettiin liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan luettavia toimialoja. Elintarvikemyymälän sijoittumiselle tontille saatiin poikkeamispäätös 09/2017.

Korttelialueelle on pari vuotta aikaisemmin valmistunut Motonetin liike- ja korjaamotilat vuonna 2015 saneerattuun entiseen kirjapainotaloon.

Suunnittelemamme liikerakennus on kaksikerroksinen, lisäksi autopaikoitushalli kellarikerroksessa. Kaduntasossa sijaitsee LIDL:n ruokakauppa ja kolme pienempää liiketilaa, toisessa kerroksessa liikuntaleikkipuisto HopLop.

Kaikki liiketilat on suunniteltu yritysten omien konseptiohjeiden mukaisesti. Ulkoarkkitehtuuri on sovitettu naapuritontin Motonet -liikerakennuksen kanssa yhteensopivaksi. Kolmannessa rakennusvaiheessa vielä rakentamattomalle tontinosalle suunnitellaan useampikerroksinen liikerakennus.

Rakennuksen lämmönlähteenä on kaukolämpö.

Sijainti: Tulppatie 2 / Laippatie 1a, Helsinki
Laajuus: 10468 brm2
Ajankohta:
Aloitusvuosi: 2016
Valmistumisvuosi: 2017
Tilaaja: Broman Group Oy
Suunnittelijat: Arto Simonen, Jani Hämäläinen, Tuukka Rautavirta ja Eva Tavast

2019-11/unadjustednonraw-thumb-296
2019-11/unadjustednonraw-thumb-2a4
2019-11/unadjustednonraw-thumb-2a9
2019-11/unadjustednonraw-thumb-2af
2019-11/unadjustednonraw-thumb-29b
2019-11/1574838242_unadjustednonraw-thumb-297